Vi är en professionell byrå med fokus på revision, affärsrådgivning och företagstransaktioner.

TJÄNSTER

REVISION

Genom att inkludera Smartadvise som er revisor får ni tillförlitlighet i bolagets finansiella ställning och genom revisionen bidrar vi till insikter som leder till affärsutveckling. Vår erfarenhet sträcker sig i samtliga segment av marknaden och vi har en beprövad modell som leder till goda relationer och ett utvecklande samarbete. Genom att vara revisionskund på Smartadvise får våra kunder tillgång till unika lokala specialister inom flertalet andra områden som optimerar er verksamhet. 

Primära tjänster inom revision: 
Lagstadgad revision, Särskild granskning, Revisionsnära rådgivning, Intyg- och bestyrkandeuppdrag.

RÅDGIVNING

Vår rådgivningsverksamhet är fokuserad mot legala tjänster för aktieägare samt rådgivning avseende skatterelaterade frågeställningar.  Smartadvise arbetar för att du som entreprenör ska känna att du har kontroll över den legala och skattemässiga strukturen i bolaget. Vi arbetar proaktivt för att förutse och eliminera risker i ert ägande. 

Tjänster inom rådgivning: 
Skatterådgivning, Ägarrelaterad rådgivning, Omstruktureringar, ÖverlåtelseavtalAktieägaravtal

TRANSAKTIONER

Smartadvise har bildats med syftet att vara en helhetsleverantör inom företagstransaktioner. Transaktioner präglas i regel av komplexa frågeställningar kopplat till värdering, skatterelaterad rådgivning samt legala strukturer. Smartadvise tar som en av få aktörer ansvar för hela transaktionsprocessen och besitter goda kunskaper inom samtliga områden. 

Primära tjänster inom transaktioner:
Företagsförvärv, Företagsförsäljning, Företagsvärdering, Kapitalanskaffning, Transaktionsanalys

VI PÅ SMARTADVISE

Gabriel Kartal

Auktoriserad revisor

Mail: gabriel.kartal@smartadvise.se

Mobil: 070-468 08 63

Kim Barklund

Affärsrådgivare

Mail: kim.barklund@smartadvise.se

Mobil: 076-218 88 99

Mattias Viberg

Transaktionsrådgivare

Mail: mattias.viberg@smartadvise.se

Mobil: 070-483 48 06